Herlewing onder die Zoeloe-jeug van Msinga

Herlewing in Msinga

Een van die bedieninge wat graag CLF se pamflette gebruik, is die Msinga-ondersteunersgroep in die Paarl. Hulle neem hande met ʼn jeugbeweging in KwaZulu-Natal genaamd die Transformers. Die ondersteunersgroep vertrek op 3 Julie 2017 na Msinga en sal CLF se Zoeloe-pamflette saamneem om hierdie entoesiastiese jeugleiers te ondersteun en hulle boodskap te versterk. Lees meer oor die herlewing wat tans daar plaasvind en hoe plaaslike jongmense kanale word van God se seën.

Geestelike transformasie

Sthembiso Mdakana is een van die lede van die Transformers-jeugbediening in die plattelandse gemeenskap van Msinga. Hoewel die samelewing gebuk gaan onder armoede, geweld en ander probleme, is Sthembisa vir baie jongmense ʼn rolmodel. As jeugleier besoek hy en ander Transformers gereeld plaaslike skole om hoop te bring en jongmense toe te rus om goeie lewenskeuses te maak. Die boodskap is duidelik: met Jesus in jou lewe kan mens jou volle potensiaal bereik en jou gemeenskap ten goede verander! Die Transformers bied ook jeugkampe aan waar jongmense op ʼn prettige en treffende wyse Bybelse lewenswaardes leer. Sthembiso vertel dat ongeveer 70 leerlinge van Hoërskool Mqamathi in Msinga ʼn onlangse kamp bygewoon het:

“Die aktiwiteite en gesprekke by die kamp help die leerlinge om hulle lewe om te draai en Jesus te volg. Ons het gesels oor Christelike waardes, positiewe denke en hoe om verstandige besluite te neem. Die jongmense is ook geleer hoe om konflik te hanteer en verskille konstruktief op te los. Hulle het entoesiasties deelgeneem en was nie bang om hulle mening te lug en vrae te vra nie. Baie leerlinge het na die tyd vir ons kom sê dat hulle lewe aangeraak is en dat hulle verbaas was oor die insig en perspektief wat hulle gekry het”

Een van die leerlinge van Hoërskool Mqamathi skryf na afloop van die kamp:
 
“Ek sukkel om die Bybel te verstaan en het nie gemaklik gevoel in die kerk nie. Maar sedert ek die kamp bygewoon het, dink ek anders. Ek besef hoe belangrik dit is om myself te ken en om ander mense reg te hanteer. Voorheen was ek net lief vir die mense naby my soos my familie. Nou weet ek dat ek almal moet aanvaar en in vrede met hulle moet saamleef. Dit is makliker gesê as gedaan … ek hoop dat die Transformers my verder sal ondersteun en dat ek die lesse wat ek geleer het, sal toepas in my lewe.”

Gedurende die Julie-vakansie is daar verskeie Christene wat uitreik en getuig van God se liefde. CLF wil graag ons lesers nooi om oor taal- en kultuurgrense uit te reik met ons reeks gratis pamflette in verskeie tale (Afrikaans, Engels, Zoeloe, Xhosa, Sotho ensovoorts). Die inhoud van hierdie publikasies is Bybel-gefundeerd, Jesus-gerig en lewensveranderend! Stuur ʼn e-pos na Eleanor Steenberg by info@dev.clf.co.za, kontak die CLF-kantoor by (021) 873 6964 of besoek ons webtuiste by https://dev.clf.co.za/pamphlets/all.

Share this post